ضرایب آزمون وکالت کانون وکلا :
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

ضرایب آزمون وکالت کانون وکلا :

 

 

 

در آزمون كارآموزي وكالت شش عنوان درسي از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه مي باشد. اين عناوين ، منابع هر يك و ضرايب آنها به شرح زير است :


١ـ حقوق مدني با ضريب ٣
جامع ترين ومعتبرترين منبع مطالعه ي درس حقوق مدني براي آزمون وكالت ، كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني تأليف دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد .


٢ ـ آيين دادرسي مدني با ضريب ٣
جديدترين وكامل ترين منبع مطالعه ي درس آيين دادرسي مدني دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني تأليف دكتر عبدا..شمس است . همچنين داوطلبان مي بايست مجموعه قانون آيين دادرسي مدني رياست جمهوري را نيز مطالعه نمايند .


٣ ـ حقوق جزا ( عمومي و اختصاصي ) باضريب ٢
منبع مطالعه¬ي درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر رضا نوربها مي باشد . علاوه براين ، كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري بايد مورد مطالعه داوطلبان قرار گيرد.


٤ ـ آيين دادرسي كيفري با ضريب ٢
منبع مطالعه ي اين درس دوره دو جلدي آيين دادرسي كيفري تأليف دكتر محمد آشوري و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري است .


٥ ـ حقوق تجارت با ضريب ٢
كاملترين منبع مطالعه ي اين درس دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد. علاوه بر اين ، متن قانون تجارت نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد .


٦ ـ اصول فقه با ضريب ١
منبع اصلي اين درس كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدي است كه چاپ نوزدهم به بعد اين كتاب توصيه مي شود .

 

برنامه اي كه در اين بخش به داوطلبان توصيه مي شودحاصل هشت سال تجربه اينجانب ( دكتر محمد حسين شهبازي ) در تدريس حقوق مدني واصول فقه در كلاسهاي آمادگي آزمونهاي مختلف حقوقي است . به طوري كه در طي اين هشت سال بيش از يكصد دوره تدريس حقوق مدني و اصول فقه را پشت سر گذاشته ام . در سالهاي قبل ، اين برنامه به طور انفرادي به هر دانشجوي متقاضي ارائه مي شد و چون مشاهده نمودم نتيجه مطلوبي از آن به دست مي آيد در سال ١٣٨٤ ( يك سال پس از تاسيس اين موسسه ) اين تجربه به تمامي دانشجويان موسسه ارائه شد به نحوي كه اغلب دانشجويان با حضور مستمر در كلاسها و اجراي دقيق اين برنامه در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري موفق شدند . آمار قبولي دانشجويان موسسه در آزمون وكالت ١٣٨٤ بدين ترتيب بوده كه از هر ٣ دانشجويي كه در اين موسسه ثبت نام كرده اند ٢ نفر در آزمون پذيرفته شده اند.
مهمترين نكته اي كه پس از معرفي منابع آزمون و پيش از برنامه ريزي قابل ذكر است شركت داوطلبان در كلاسهاي موسسه مي باشد . ازآنجايي كه منابع درسي پيش گفته حجيم ، پراكنده و اغلب دشوار مي باشند و مطالعه آنها به صورت انفرادي به جهت رقابت شديد درآزمون ، فايده مطلوب را ندارد به داوطلبان توصيه مي شود ابتدائاً با شركت در كلاسهاي موسسه مطالب را به طور منظم و خلاصه دريافت نموده سپس با تكرار آنها در قالب برنامه اي منظم به خاطر بسپارند .

نكات مهم و اساسي برنامه ريزي به شرح زير است :
١ ـ هر داوطلب بر اساس زماني كه در طي روز مي تواند به مطالعه اختصاص دهد بايد برنامه خود را تنظيم نمايد .
٢ ـ به جهت اهميت دو درس حقوق مدني و آيين دادرسي مدني ( كه هر دو داراي ضريب ٣ هستند ) به داوطلبان توصيه مي شود هر روز اين دو درس را مورد مطالعه قرار دهند .
٣ ـ داوطلبان در هر روز علاوه بر دو درس پيش گفته بايد متناسب با زماني كه در اختيار دارند يك يا دو درس ديگر نيز مطالعه نمايند .
٤ ـ با اينكه درس اصول فقه داراي ضريب يك مي باشد ولي به جهت دشواري اين درس ، اهميت آن در قبولي داوطلبان بسيار زياد است .
٥ ـ براي آنكه داوطلبان نظمي منطقي در مطالعه داشته باشند توصيه مي شود برنامه ريزي درسي خود را هماهنگ با آزمونهاي طبقه بندي شده موسسه انجام دهند . به طوري كه پس از شركت در آزمونهاي موسسه ، مطالب درسي براي داوطلبان يادآوري شده و در نتيجه در ذهن تثبيت مي گردد .
٦ ـ مطالعه ي داوطلبان بايد پيوسته و مستمر صورت پذيرد .
٧ ـ مطالعه بايد همراه با فهم عميق و دقيق مطالب باشد.

با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٧/١/١٣٧٦ كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال ( معمولاً اين آزمون در پاييز هر سال برگزار مي شود ) نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد ( معمولاً اين آگهي در مرداد ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج مي گردد ) اقدام نمايند.
به موجب تبصره ماده يك اين قانون تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايند.
به موجب ماده ٢ همان قانون براي اشخاصي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي باشند.


 نحوه برنامه ریزی درسی برای آزمون وکالت :

برنامه اي كه در اين بخش به داوطلبان توصيه مي شودحاصل هشت سال تجربه اينجانب ( دكتر محمد حسين شهبازي ) در تدريس حقوق مدني واصول فقه در كلاسهاي آمادگي آزمونهاي مختلف حقوقي است . به طوري كه در طي اين هشت سال بيش از يكصد دوره تدريس حقوق مدني و اصول فقه را پشت سر گذاشته ام . در سالهاي قبل ، اين برنامه به طور انفرادي به هر دانشجوي متقاضي ارائه مي شد و چون مشاهده نمودم نتيجه مطلوبي از آن به دست مي آيد در سال ١٣٨٤ ( يك سال پس از تاسيس اين موسسه ) اين تجربه به تمامي دانشجويان موسسه ارائه شد به نحوي كه اغلب دانشجويان با حضور مستمر در كلاسها و اجراي دقيق اين برنامه در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري موفق شدند . آمار قبولي دانشجويان موسسه در آزمون وكالت ١٣٨٤ بدين ترتيب بوده كه از هر ٣ دانشجويي كه در اين موسسه ثبت نام كرده اند ٢ نفر در آزمون پذيرفته شده اند.
مهمترين نكته اي كه پس از معرفي منابع آزمون و پيش از برنامه ريزي قابل ذكر است شركت داوطلبان در كلاسهاي موسسه مي باشد . ازآنجايي كه منابع درسي پيش گفته حجيم ، پراكنده و اغلب دشوار مي باشند و مطالعه آنها به صورت انفرادي به جهت رقابت شديد درآزمون ، فايده مطلوب را ندارد به داوطلبان توصيه مي شود ابتدائاً با شركت در كلاسهاي موسسه مطالب را به طور منظم و خلاصه دريافت نموده سپس با تكرار آنها در قالب برنامه اي منظم به خاطر بسپارند .

نكات مهم و اساسي برنامه ريزي به شرح زير است :
١ ـ هر داوطلب بر اساس زماني كه در طي روز مي تواند به مطالعه اختصاص دهد بايد برنامه خود را تنظيم نمايد .
٢ ـ به جهت اهميت دو درس حقوق مدني و آيين دادرسي مدني ( كه هر دو داراي ضريب ٣ هستند ) به داوطلبان توصيه مي شود هر روز اين دو درس را مورد مطالعه قرار دهند .
٣ ـ داوطلبان در هر روز علاوه بر دو درس پيش گفته بايد متناسب با زماني كه در اختيار دارند يك يا دو درس ديگر نيز مطالعه نمايند .
٤ ـ با اينكه درس اصول فقه داراي ضريب يك مي باشد ولي به جهت دشواري اين درس ، اهميت آن در قبولي داوطلبان بسيار زياد است .
٥ ـ براي آنكه داوطلبان نظمي منطقي در مطالعه داشته باشند توصيه مي شود برنامه ريزي درسي خود را هماهنگ با آزمونهاي طبقه بندي شده موسسه انجام دهند . به طوري كه پس از شركت در آزمونهاي موسسه ، مطالب درسي براي داوطلبان يادآوري شده و در نتيجه در ذهن تثبيت مي گردد .
٦ ـ مطالعه ي داوطلبان بايد پيوسته و مستمر صورت پذيرد .
٧ ـ مطالعه بايد همراه با فهم عميق و دقيق مطالب باشد.


:: برچسب‌ها: ضرایب "آزمون" وکالت" کانون"وکلا :" ,
:: بازدید از این مطلب : 2547
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 6 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی